Opdracht 2

Als schilderij zijn de zeven werken van barmhartigheid te zien via rijksmuseum.nl. Het is geschilderd door de 'Meester van Alkmaar'.

Klik op de onderstaande afgebeelde panelen met de zeven taferelen om ze beter te bekijken: 

 

 

 

Beantwoord de volgende vragen. Schrijf de antwoorden op een werkblad. 

  1. Bekijk de panelen en schrijf op je werkblad, in de volgorde van de panelen van links naar rechts, de zeven Werken van Barmhartigheid op. Je kunt hierbij de tekst raadplegen in Matteüs 25:31-45.
  2. Welk werk vind je wél in de panelen terug en níet in de tekst van Matteüs 25? 
  3. Jezus komt op elk paneel voor. Wat is er opvallend aan de manier waarop hij is afgebeeld? 
  4. Waarom is Jezus op het paneel 'begraven van de doden' zo anders afgebeeld?